Archive for September, 2008
Už máme prvú fotku

… a tak to konečne môžeme oznámiť s patričným grafickým doplnkom:

Ahoj!

A všimnite si, že ako správny potomok rodičov z IT drží v rúčke myší kurzor.